Thứ 7, ngày 22 tháng 7 năm 2017
Tin tức - Sự kiện
  • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN PHONG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2012
      SỞ GD&ĐT NINH BÌNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDTX YÊN MÔ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số 15/QĐ-TTGDTX                       Yên Mô, ngày 07 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2012 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX YÊN MÔ

          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

          Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013.

          Xét đề nghị của Bà Phó giám đốc phụ trách cơ sở vật chất.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban phòng chống bão lụt năm 2012 Trung tâm GDTX Yên Mô gồm các Ông (Bà): (Có danh sách kèm theo);

Điều 2: Thời gian thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 07/4/2012 đến hết ngày 31/12/2012; địa điểm làm nhiệm vụ: Trung tâm GDTX Yên Mô.

Ban phòng chống bão lụt có trách nhiệm lập phương án phòng, chống bão lụt, thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình bão lụt, phân công nhiệm vụ và xử lý kịp thời các tình huống đảm bảo an toàn về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường; nhà trường có trách nhiệm trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết và các điều kiện về sinh hoạt để Ban phòng chống bão lụt của nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các Ông (Bà) có tên trong điều 1 và các bộ phận liên quan của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này!

 

                                                                                           GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

-          Như điều 1 (để thực hiện);                                             

-          Lưu

                                                                                                      Đặng Quang Vinh

 

 

 

TRUNG TÂM GDTX YÊN MÔ

DANH SÁCH

BAN PHÒNG, CHỐNG BÃO LỤT NĂM 2012

(Theo Quyết định  số15/QĐ-TTGDTX ngày 07/4/2012 của Giám đốc Trung tâm GDTX Yên Mô)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ trong ban

1

Đặng Quang Vinh

Giám đốc

Trưởng ban

2

Dương Thị Chuyện

Phó giám đốc CSVC

Phó ban thường trực

3

Mai Quang Túc

Phó giám đốc CM

Phó ban

4

Nguyễn Hữu Hào

Giáo vụ

Uỷ viên

5

Đỗ Ngọc Thanh

Tổ trưởng

Uỷ viên

6

Đặng Thị Miện

Kế toán

Uỷ viên

7

Phạm Thị Thuỳ

Thủ quỹ

Uỷ viên

8

Phạm Văn Hải

Bảo vệ

Uỷ viên thường trực

9

Phan Đình Huynh

Bảo vệ

Uỷ viên thường trực

(Danh sách gồm 9 người)

 

 

 

 

 

 


Đã xem 13132 lần ,cập nhật lúc 14/04/2012 - 08:16
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
  • 14h thứ 6 họp lãnh đạo.
    tiết 3 sáng thứ 7 họp GVCN 
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
  • Số người online: 37
  • Số lượt truy cập:
  • 228556300