Thứ 5, ngày 23 tháng 2 năm 2017
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • THỨ 2 (20/02/2017)
  - Sáng: Dạy theo TKB..
  - Chiều: Dạy học theo TKB phụ.
  THỨ 3 (21/02/2017)
  - Sáng: Dạy theo TKB
  - Chiều: Dạy thêm theo TKB.
  THỨ 4 (22/03/2017)
  - Sáng: Dạy theo TKB
  - Chiều: Dạy thêm theo TKB.
  THỨ 5 (23/2/2017)
  - Sáng: Dạy theo TKB
  - Chiều: Dạy nghề - QP - TDTT, Dạy bù K12.
  THỨ 6 (24/02/2017)
  - Sáng: Dạy theo TKB
  - Chiều: Dạy thêm
  THỨ 7 (25/2/2017)
  - Sáng: Dạy theo TKB
  - Chiều: Dạy thêm.
  CHỦ NHẬT (26/02/2017)
  - Sáng: Dạy nghề.
  - Chiều: Dạy nghề.
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 224
 • Số lượt truy cập:
 • 225669603