Thứ 7, ngày 24 tháng 6 năm 2017
Bộ GD&ĐT
 • Số/Ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Trích yếu nội dung
 • Nơi nhận

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • DỰ KIẾN

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2017

  Ngày

  Công việc chính

  1

  (thứ 5)

  Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  2

  (thứ 6)

  - Sáng: Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 theo lịch

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Nộp Hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017 về Sở GD&ĐT

  3

  (thứ 7)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - 15h30: Họp Lãnh đạo, Thư ký hội đồng và Thanh tra chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  4

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  5

  (thứ 2)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - 14h: Khai mạc Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT (chấm thi đến 10/6)

  6

  (thứ 3)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo lịch

  - 15h: Lễ kết nạp Đảng viên

  7

  (thứ 4)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo lịch

  8

  (thứ 5)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo lịch

  9

  (thứ 6)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo lịch

  10

  (thứ 7)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT theo lịch

  11

  (CN)

  - Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  - Công bố kết quả kỳ thi TS lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  12

  (thứ 2)

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Thanh tra điều kiện thi THPT quốc gia năm 2017 (từ 12-13/6)

  - Nộp Hồ sơ đánh giá, xếp loại CBQL, GV, NV năm học 2016-2017 theo chuẩn về Sở GD&ĐT

  13

  (thứ 3)

  Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  14

  (thứ 4)

  Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  15

  (thứ 5)

  Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  16

  (thứ 6)

  Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  17

  (thứ 7)

  Tổ chức thi thử THPT quốc gia (lần 5) khối 12

  18

  (CN)

  Tổ chức thi thử THPT quốc gia (lần 5) khối 12

  19

  (thứ 2)

  - Công bố kết quả thi thử THPT quốc gia (lần 5) khối 12

  - Ôn thi THPT quốc gia năm 2017 theo TKB

  - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2017

  - Tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi THPT quốc gia năm 2017 (HTT5)

  20

  (thứ 3)

  - 7h30: Họp Hội đồng thi, Trưởng Ban coi thi, thanh tra thi, lãnh đạo các điểm thi - Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (HTT5)

  - Hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi THPT QG 2017

  21

  (thứ 4)

  - 7h: Họp Hội đồng coi thi THPT QG 2017 (Tại các điểm thi)

  - Bàn giao đề thi THPT quốc gia năm 2017 cho các điểm thi

  22

  (thứ 5)

  Thi THPT quốc gia năm 2017 theo lịch

  23

  (thứ 6)

  Thi THPT quốc gia năm 2017 theo lịch

  24

  (thứ 7)

  Thi THPT quốc gia năm 2017 theo lịch

  25

  (CN)

  14h: Họp Lãnh đạo Ban chấm thi, Thư ký hội đồng làm nhiệm vụ tại Ban chấm thi THPT quốc gia năm 2017 (HTT5)

  26

  (thứ 2)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  27

  (thứ 3)

  7h: Khai mạc chấm thi THPT quốc gia năm 2017

  28

  (thứ 4)

  Tiếp tục chấm thi THPT quốc gia 2017 theo lịch

  29

  (thứ 5)

  Tiếp tục chấm thi THPT quốc gia 2017 theo lịch

  30

  (thứ 6)

  Tiếp tục chấm thi THPT quốc gia 2017 theo lịch

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 134
 • Số lượt truy cập:
 • 228217051