Thứ 6, ngày 19 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Phòng ban Sở
  • Thanh tra Sở
  1. Chức năng
   
  Giúp Giám đốc Sở thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

  2. Nhiệm vụ
   
  2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.
   
  2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.
   
  2.3. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định, xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
   
  2.4. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở khi cần thiết.
   
  2.5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo; giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng.
   
  2.6. Thanh tra hành chính và chuyên ngành giáo dục theo quy định của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.
   
  2.7 Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra; phối hợp với Công đoàn giáo dục tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban thanh tra nhân dân.

  DANH SÁCH CÁN BỘ THANH TRA SỞ
   
  Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail
    1 Ông Phan Việt Dũng Chánh TTr0229.3872337 yk.pvdung@ninhbinh.edu.vn 
    2 Ông Nguyễn Đình Khoa Phó chánh TTr 0229.3872337 ndkhoa@ninhbinh.edu.vn
    3 Ông Đặng Quyết Thắng  Phó chánh TTr  0229.3872337 dqthang@ninhbinh.edu.vn  
    4 Bà Nguyễn Thị Kim Loan Cán bộ 0229.3872337  ntkloan@ninhbinh.edu.vn
    5Ông Bùi Bằng Đoàn TTr viên 0229.3872337 bbdoan@ninhbinh.edu.vn 
    6Bà Vũ Thị Lan Hương TTr viên0229.3872337vtlhuong@ninhbinh.edu.vn 
    7Bà Đỗ Thị NgânChuyên viên       0229.3872337nganymb@gmail.com
    8 Bà Nguyễn Thị Ngân Thanh
  Cán bộ
   0229.3872337 ntnthanh@ninhbinh.edu.vn
   

  Đã xem 61664 lần ,cập nhật lúc 04/08/2017 - 02:00
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 80
   • Số lượt truy cập:
   • 232323474