Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Liên kết website
  2012
  • Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2012-2013


   Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2012-2013 như sau:

   

      UBND TỈNH NINH BÌNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 24/KH-SGDĐT                                            Ninh Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2012

                                        

  KẾ HOẠCH

  Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2012-2013

   


  Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2012 - 2013;

  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm học 2012-2013 như sau:

  A. YÊU CẦU CHUNG

  1. Kỳ tuyển sinh lớp 10 chuyên năm học 2012 - 2013 được thực hiện theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; công văn số 62/UBND-VP6 ngày 06 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy năm 2012 - 2013;

  2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Việc tổ chức tuyển sinh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, khách quan.

  B. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC KỲ THI

  1. Địa bàn tuyển sinh

  Học sinh được đăng ký dự tuyển nếu có hộ khẩu thường trú cùng bố hoặc mẹ tại tỉnh Ninh Bình. Thời gian đăng ký hộ khẩu trước tháng 6 năm 2011.

  Đối với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại tỉnh khác được đăng ký dự tuyển nếu:

  - Bố đẻ hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức diện biên chế trong các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước tại tỉnh Ninh Bình.

  - Bố đẻ hoặc mẹ đẻ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân tại tỉnh Ninh Bình.

   Đối với hệ không chuyên học sinh có hộ khẩu thường trú cùng bố hoặc mẹ tại thành phố Ninh Bình, thời gian đăng ký hộ khẩu trước tháng 6 năm 2011 mới được đăng ký dự tuyển.

  Các trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh gia đình của học sinh do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

  2. Điều kiện dự tuyển

  Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

  + Thuộc địa bàn tuyển sinh.

  + Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

  + Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

  3. Chỉ tiêu tuyển sinh

  - Tuyển sinh hệ chuyên: 10 lớp, tối đa 35 học sinh/lớp, gồm các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

  - Tuyển sinh hệ không chuyên: 02 lớp, tối đa 40 học sinh/lớp.

  4. Phương thức tuyển sinh:

  a) Vòng 1: Sơ tuyển

  Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được tính điểm căn cứ theo các tiêu chí sau:

  - Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế;

  - Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS;

  - Kết quả tốt nghiệp THCS.

  Cụ thể:

  STT

  Tiêu chí đánh giá

  Điểm

  1

  Kết quả xếp loại học lực cả năm của mỗi lớp cấp THCS

   

   - Loại giỏi

  8 điểm/lớp

   - Loại khá

  6 điểm/lớp

  2

  Kết quả xếp loại tốt nghiệp THCS

   

   - Loại giỏi

  8

   - Loại khá

  6

  3

  Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 cấp tỉnh

   

   - Giải nhất

  16

   - Giải nhì

  12

   - Giải ba

  10

  4

  Đoạt giải cá nhân trong các kỳ thi văn nghệ, thể dục thể thao, vẽ, viết thư quốc tế, thi giải toán trên máy tính cầm tay, giải toán qua internet, Olympic Tiếng Anh, giao lưu toán tuổi thơ, sáng tạo cải tiến kỹ thuật do Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS

   

   - Đoạt giải khu vực, quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng

  12

   - Giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc

  8

   - Giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng

  6

  Chú ý: Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi thuộc cùng một tiêu chí đánh giá chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

  b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với các học sinh có điểm sơ tuyển ở vòng 1 tối thiểu 30 điểm.

  5. Hình thức thi vòng 2: Thi tự luận. Riêng bài thi môn chuyên là môn Tiếng Anh ngoài bài thi tự luận đánh giá cả 3 kỹ năng nghe, đọc, viết, thí sinh phải thi thêm phần thi kỹ năng nói, với hình thức thi độc thoại có ghi âm.

  6. Môn thi, nội dung thi

  a) Môn thi và đề thi

   Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 02 bài: một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn.

  + Các bài thi không chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

  + Các bài thi môn chuyên: thí sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học môn thi chuyên là Toán; lớp chuyên Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí môn thi chuyên theo thứ tự tương ứng là Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Pháp môn thi chuyên là Tiếng Anh.

  b) Thời gian làm bài:

  + Môn Toán, Ngữ văn (thi ngày 26/6/2012) là 120 phút;

  + Môn Tiếng Anh (thi chiều ngày 27/6/2012) là 90 phút.

  + Các bài thi môn chuyên là 150 phút.

  c) Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

  7. Lịch thi

  Ngày

  Buổi

  Môn thi

  Giờ cắt túi đề thi tại phòng thi

  Giờ phát đề cho thí sinh

  Giờ bắt đầu làm bài

  26/06/2012

  SÁNG

  Toán

  7 giờ 20phút

  7 giờ 25phút

  7 giờ 30phút

  CHIỀU

  Ngữ văn

  14 giờ 20phút

  14 giờ 25phút

  14giờ 30phút

  27/06/2012

  SÁNG

  Các môn chuyên (trừ Lịch sử, Địa lí)

  7 giờ 20phút

  7 giờ 25phút

  7 giờ 30phút

  CHIỀU

  Tiếng Anh

  14 giờ 20phút

  14 giờ 25phút

  14 giờ 30phút

  28/06/2012

  SÁNG

  - Môn chuyên: Lịch sử, Địa lí.

  - Thi kỹ năng nói môn Ngoại ngữ.

  7 giờ 20phút

  7 giờ 25phút

  7 giờ 30phút

  CHIỀU

  Thi kỹ năng nói môn Ngoại ngữ

  14 giờ 20phút

  14 giờ 25phút

  14 giờ 30phút

  8. Đăng ký dự tuyển

  a) Đăng ký dự tuyển

  - Thí sinh được đăng ký thêm nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 theo quy định sau:

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Toán được đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tin học.

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Ngữ văn được đăng ký một nguyện vọng 2 vào một trong hai lớp chuyên Lịch sử hoặc Địa lí nhưng phải thi thêm một môn chuyên tương ứng là Lịch sử hoặc Địa lí.

  + Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tiếng Anh được đăng ký một nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tiếng Pháp.

  + Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Ninh Bình (theo quy định tại mục 1, phần B) được đăng ký nguyện vọng 3 xét tuyển vào hệ không chuyên.

  + Tuổi dự tuyển của thí sinh: 15 tuổi (sinh từ tháng 1/1997 đến tháng 12/1997). Các trường hợp khác được áp dụng theo Điều 37, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

  b) Hồ sơ dự thi gồm:

  + Đơn xin dự thi và xét tuyển.

  + Học bạ THCS (bản chính).

  + Giấy khai sinh (bản sao).

  + Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THCS (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS trước năm học 2011-2012).

  + 01 ảnh cỡ 3x4 cm (giống ảnh được dán vào thẻ học sinh).

  + Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

  + Các loại giấy chứng nhận (bản chính) để được tính điểm sơ tuyển của thí sinh.

  Riêng đối với trường hợp học sinh có hộ khẩu ở tỉnh ngoài phải có thêm bản chứng thực Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất của bố đẻ hoặc mẹ đẻ (bản chứng thực do UBND cấp xã, phường xác nhận).

  Chú ý:

  + Kỳ thi tuyển sinh năm nay, Sở GD&ĐT tiếp tục quy định dùng thẻ học sinh (theo mẫu quy định) dùng làm thẻ dự thi.

  + Hộ khẩu thường trú khi nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để nhà trường kiểm tra, đối chiếu.

  + Toàn bộ các giấy tờ của thí sinh được đựng trong túi hồ sơ tuyển sinh (mua tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy).

  9. Điểm xét tuyển

              - Điểm xét tuyển vào các lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số 2);

  - Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì môn chuyên lấy điểm thi là môn chuyên có điểm cao nhất.

  - Điểm xét tuyển được lấy đến 2 chữ số thập phân.

  10. Điều kiện trúng tuyển

  Xét tuyển theo thứ tự: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 (nếu có), nguyện vọng 3. Thí sinh trúng tuyển phải có các điều kiện sau:

  a) Dự thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (theo thang điểm 10).

  b) Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

  c) Có điểm xét tuyển không thấp hơn điểm chuẩn tuyển sinh của trường và được Sở GD&ĐT duyệt.

  * Riêng đối với thí sinh dự thi và trúng tuyển theo nguyện vọng 2 nếu thỏa mãn tất cả các yêu cầu sau:

  + Thí sinh không trúng tuyển theo nguyện vọng 1 của mình và đã đăng ký nguyện vọng 2 đúng quy định;

  + Có điểm xét tuyển theo nguyện vọng 2 không thấp hơn điểm chuẩn tuyển sinh của lớp chuyên đó đối với nguyện vọng 1;

  + Đáp ứng các điều kiện trúng tuyển đối với lớp chuyên theo nguyện vọng 2 đã đăng ký.

  d) Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

  C. TỔ CHỨC KỲ THI

  I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KỲ THI

  1.     Đối với thí sinh

  a) Phải dùng thẻ học sinh (theo mẫu quy định) làm thẻ dự thi.

  b) Thực hiện nghiêm túc nội quy thí sinh.

  2.    Đối với những người tham gia làm thi

  a) Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh, đảm bảo chính xác tuyệt đối các thông tin cần thiết, các nguyện vọng đăng ký dự thi, điểm sơ tuyển của thí sinh.

  b) Kể từ khi bắt đầu tiến hành buổi thi đến khi kết thúc:

  - Không sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân.

  - Ngoài những vật dụng và văn phòng phẩm được Hội đồng thi giao, các thành viên hội đồng không được mang vào phòng thi, phòng chấm thi bất kỳ vật dụng, văn phòng phẩm nào khác. Vật dụng, tư trang cá nhân (cặp, túi xách, các phương tiện thông tin cá nhân, ...) phải để tại phòng thường trực của Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng bố trí người bảo quản, trông coi cẩn thận và chỉ được bàn giao lại khi kết thúc việc niêm phong bài thi tại phòng làm việc của Hội đồng.

  - Mọi thành viên không được tự ý thay đổi vị trí, nhiệm vụ quy định. Trường hợp đặc biệt nếu có yêu cầu thật sự cần thiết phải báo cáo và chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng.

  3.  Đối với Hội đồng coi thi

  a)   Dùng thống nhất Nhật ký hội đồng coi thi, giấy thi, giấy nháp, các biểu mẫu, túi đựng bài thi (mua tại Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học Ninh Bình).

  b)  Chỉ kiểm tra hồ sơ của Hội đồng coi thi (không kiểm tra hồ sơ thí sinh).

  c)  Trong thời gian diễn ra kỳ thi, nghiêm cấm việc tổ chức nấu ăn trong khu vực thi.

  d)  Trong mỗi buổi thi, kể từ khi hội đồng bắt đầu làm việc đến khi kết thúc giờ làm bài, tại Hội đồng coi thi chỉ được dùng 01 máy điện thoại cố định dùng để làm phương tiện thông tin liên lạc giữa Hội đồng với bộ phận trực thi của Sở GD&ĐT. Mọi phương tiện thiết bị khác (máy vi tính, máy photocopy,…),  phòng làm việc và phòng học không sử dụng đến cho việc tổ chức coi thi phải được niêm phong.

  e)   Tại mỗi điểm thi, trong và ngoài phòng làm việc của Hội đồng phải có bảng ghi rõ tên kỳ thi và ghi tối thiểu các thông tin sau:

  - Lịch thi;

  - Thời gian biểu của các buổi thi sáng, chiều;

  - Hiệu lệnh trống, sơ đồ phòng thi;

  - Thông tin về những điểm cần chú ý khi tổ chức Hội đồng coi thi.

  Trong phòng làm việc của Hội đồng coi thi phải có:

      - Bảng phân công nhiệm vụ giám thị theo phòng thi (theo từng buổi thi);

      - Bảng phân công Lãnh đạo, Thư ký hội đồng thu bài thi, hồ sơ thi;

      - Sơ đồ bố trí chỗ ngồi của thí sinh (theo từng buổi thi);...

  f)    Thời gian cắt bì đựng bộ đề thi (bì lớn) của mỗi môn thi tại phòng làm việc của Hội đồng do Chủ tịch hội đồng coi thi quyết định.

  4.    Yêu cầu về nhân sự tham gia làm thi

  a) Đối với giám thị

  Là cán bộ, giáo viên diện biên chế trong các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, trường THCS có năng lực, nghiệp vụ làm thi, phẩm chất đạo đức tốt; không có con, em ruột của chồng hoặc vợ, người được giám hộ dự thi tại nơi đến làm thi; giáo viên đã hoặc đang giảng dạy các môn thi không tham gia làm nhiệm vụ giám thị.

  b) Đối với giám khảo

  Là cán bộ, giáo viên diện biên chế trong các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, trường THCS có năng lực, nghiệp vụ làm thi, phẩm chất đạo đức tốt; đã hoặc đang giảng dạy môn thi, nắm vững chương trình đổi mới giáo dục phổ thông cấp THCS và không có con, em ruột của chồng hoặc vợ, người được giám hộ dự thi. Cán bộ, giáo viên thuộc các trường đóng trên địa bàn TP Ninh Bình, huyện Hoa Lư không tham gia làm nhiệm vụ giám thị, giám khảo.

  5.    Xử lý tình huống trong coi thi

              a) Trường hợp thí sinh quên hoặc mất thẻ học sinh thì giám thị trong phòng thi phải lập biên bản. Các thí sinh này phải viết bản cam kết ngay trước hoặc ngay sau buổi thi đó. Bản cam kết phải được nộp cùng với hồ sơ thi của Hội đồng coi thi.

  b) Trường hợp phát hiện thí sinh thi thay, thi hộ phải lập biên bản và báo cáo ngay với Chủ tịch hội đồng coi thi. Nếu giám thị không lập biên bản, khi thanh tra sau kỳ thi phát hiện thi thay, thi hộ thì giám thị phòng thi đó phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định về xử lý cán bộ, giáo viên của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

  c) Việc xử lý người tham gia làm thi tại Hội đồng coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi được thực hiện như đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

  6.    Danh mục nộp bài thi, hồ sơ thi

  Thực hiện như đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

  7.    Hồ sơ phúc khảo

  a) Đối với thí sinh: Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi phải có đơn theo mẫu và nộp tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đúng thời gian quy định.

  b) Đối với trường chuyên: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo, đảm bảo thông tin chính xác trong hồ sơ phúc khảo.

  8.    Lệ phí tuyển sinh: Không thu lệ phí tuyển sinh.

  9.    Nộp dữ liệu, báo cáo theo địa chỉ email lthoa@ninhbinh.edu.vn

  II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

              1. Đối với Sở GD&ĐT

  Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập các Hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, thanh tra thi.

  2. Đối với Phòng GD&ĐT

              - Chỉ đạo các trường THCS thuộc phạm vi quản lý cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời), thẻ học sinh đúng lịch cho học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2011-2012.

              - Chọn cử đúng thành phần, đủ số lượng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng coi thi, chấm thi theo đúng yêu cầu điều động của Sở GD&ĐT.

              - Tổ chức học Quy chế thi, nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên tham gia làm thi.

              - Chỉ đạo Hiệu trưởng trường THCS nơi đặt địa điểm các Hội đồng coi thi (nếu có), Hội đồng chấm thi chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho Hội đồng  làm việc. Hiệu trưởng nhà trường nơi đặt Hội đồng chấm thi chuẩn bị đủ máy vi tính, loa ngoài, đài cassette (đọc được đĩa CD với định dạng file âm thanh MP3 và WMA) để phục vụ cho việc chấm thi môn Ngoại ngữ và các máy vi tính phục vụ cho việc nhập điểm.

              3. Đối với các trường có cán bộ, giáo viên tham gia làm thi

  Tập huấn nghiệp vụ, Quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm thi.

  4. Đối với trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

              a) Công tác tham mưu, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ được giao

  - Lập kế hoạch và báo cáo với UBND thành phố, xin ý kiến chỉ đạo, liên hệ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn để tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp thực hiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, đúng quy chế.

  - Tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác tổ chức kỳ thi.

  - Thực hiện đúng các quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

  b) Về hồ sơ thi: Thực hiện thu đúng, đủ các loại giấy tờ theo quy định. Tất cả các loại hồ sơ thí sinh đều phải đảm bảo tính chính xác và hợp lệ, người thu hồ sơ thi phải ký xác nhận, ghi rõ họ và tên. Toàn bộ các giấy tờ của thí sinh được đựng trong túi hồ sơ tuyển sinh.

  Trong quá trình thu nhận hồ sơ của thí sinh, chú ý kiểm tra, đối chiếu ảnh trên thẻ học sinh và ảnh được nộp. Ảnh của thí sinh nộp phải có kích cỡ 3x4 cm, cùng thời điểm chụp với ảnh trên thẻ học sinh, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh tại mặt sau của ảnh.

  Dán ảnh của thí sinh theo từng phòng thi, ảnh của thí sinh mỗi phòng được dán vào 1 tờ giấy A3 theo quy định:

  - Dán theo thứ tự của số báo danh từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

  - Dán theo chiều dọc của khổ giấy A3, mỗi hàng dán 05 ảnh.

  - Ngay bên dưới mỗi ảnh ghi số báo danh của thí sinh.

  c) Về địa điểm đặt Hội đồng coi thi

   Nhà trường dự kiến thí sinh đăng ký dự thi, địa điểm đặt Hội đồng và báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT. Địa điểm đặt Hội đồng coi thi phải có đủ các điều kiện như đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Khi được Sở GD&ĐT đồng ý thì mới được triển khai thực hiện.

              d) Về lập danh sách nhân sự tham gia làm thi

  - Lập danh sách giới thiệu Hội đồng tuyển sinh cấp trường (theo mẫu). Thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh cấp trường thực hiện theo Điều 11 và Điều 16 của Quy chế tuyển sinh THPT hiện hành.

  - Giám đốc Sở GD&ĐT uỷ quyền cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ, y tế.

  - Căn cứ vào dự kiến số thí sinh đăng ký dự thi, nhà trường cần bố trí đủ cán bộ, giáo viên có năng lực để thu hồ sơ dự thi, kiểm tra hồ sơ, tham gia nhập dữ liệu và các công việc khác có liên quan. 

  e) Về dữ liệu thi, xếp phòng thi

  - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về độ chính xác của dữ liệu đã nhập.

  - Dữ liệu được nhập phải đảm bảo độ chính xác cao và theo đúng quy định. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, phải in 01 bản để  kiểm tra, đối chiếu. Nếu có sai sót phải chỉnh sửa ngay dữ liệu trên máy tính quản lý thi.

  - Thực hiện việc xếp phòng thi, in phiếu thu bài, niêm yết phòng thi.

  - Ghi dữ liệu ra đĩa CD, in 02 bản danh sách thí sinh đăng ký dự thi có chữ ký và đóng dấu của Hiệu trưởng (01 bản gửi về Phòng KT&KĐCLGD cùng với đĩa CD dữ liệu, 01 bản lưu tại trường).

  Chú ý:

  - Sau khi nộp dữ liệu về Sở GD&ĐT, tuyệt đối không được thay đổi bất kỳ thông tin nào của dữ liệu. Mọi sửa chữa do Sở GD&ĐT thực hiện sau khi nhà trường có tờ trình gửi về phòng KT&KĐCLGD.

  - Mỗi phòng thi xếp 28 thí sinh. Trường hợp phòng thi cuối cùng của Hội đồng có 1 hoặc 2 thí sinh thì Hiệu trưởng nhà trường làm tờ trình xin ghép phòng thi. Chỉ khi nào được Sở GD&ĐT đồng ý thì mới được thực hiện.

  g) Về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, trang thiết bị

  - Bố trí ít nhất 03 máy vi tính có cấu hình cao kèm theo máy in để phục vụ cho công tác nhập dữ liệu, in ấn các biểu mẫu.

              - Lập kế hoạch chuẩn bị, bố trí đủ số phòng thi cần thiết, riêng thi kỹ năng nói đối với môn Tiếng Anh đảm bảo mỗi phòng thi tổ chức cho khoảng 25 thí sinh, kèm theo với mỗi phòng thi có 02 phòng chờ (phòng chờ số 1 và phòng chờ số 2). Các trang thiết bị cần thiết khác dùng để thi kỹ năng nghe như: đài cassette đọc được đĩa CD ghi file âm thanh định dạng MP3 và WMA; dùng để thi kỹ năng nói như: máy vi tính (không dùng đường truyền internet), headphone, loa ngoài như đối với kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2012. Các biểu mẫu tải về từ địa chỉ email: cacbieumau@ninhbinh.edu.vn.

              - Mua giấy thi, giấy nháp, túi đựng bài thi, băng dán niêm phong, nhật ký Hội đồng coi thi theo quy định. Chuẩn bị mỗi phòng thi 01 chiếc kéo để cắt bì đề thi, băng dán niêm phong (niêm phong đề thi thừa, đề thi mờ, nhòe).

              - Chuẩn bị 01 máy điện thoại cố định loại tốt, kết nối nhanh đặt tại phòng thường trực của Hội đồng coi thi.

  III. CÔNG TÁC COI THI

              1. Thành lập Hội đồng coi thi

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi.

  2. Quy trình coi thi: Thực hiện như đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

                  Lưu ý:

  a) Chủ tịch Hội đồng coi thi nhắc nhở thí sinh chú ý mang theo thẻ học sinh.

  b) Hồ sơ của mỗi phòng thi phải được đựng trong một túi riêng, gồm: bảng ghi tên dự thi (02 bản); phiếu thu bài; danh sách thí sinh trong phòng thi; giấy thi; giấy nháp; ảnh thí sinh trong phòng thi đã dán theo quy định; kéo;…

  c) Các vật dụng khác của thí sinh phải để ở ngoài phòng thi và được sắp xếp ngay ngắn.

  d) Quy trình thi nói được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

  IV. CÔNG TÁC CHẤM THI

  Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập 01 Hội đồng chấm thi.

  Địa điểm: Trường THCS Lê Hồng Phong – TP Ninh Bình.

  V. CÔNG TÁC THANH TRA

  Do Thanh tra Sở đảm nhiệm và được thực hiện theo công văn hướng dẫn riêng.

  D.  LỊCH TRIỂN KHAI (thay giấy triệu tập)

  1. Ngày 21/5/2012: Tập huấn phần mềm quản lý thi tuyển sinh và nghiệp vụ cho cán bộ coi thi môn Ngoại ngữ. Đối với cán bộ coi thi môn Ngoại ngữ, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản triệu tập riêng.

  + Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại THPT chuyên Lương Văn Tụy.

  + Thành phần: Nhà trường cử 03 cán bộ phụ trách máy tính có tinh thần trách nhiệm cao, nghiệp vụ vững vàng. Khi tập huấn phải có 03 máy tính xách tay.

  + Nộp danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng tuyển sinh.

  2. Ngày 24/5/2012:     Nhà trường nộp báo cáo số liệu (dự kiến) trước kỳ thi tại phòng KT&KĐCLGD.

  3. Ngày 25/5/2012:     Sở GD&ĐT bàn giao quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho THPT chuyên Lương Văn Tụy.

  4. Từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2012:

  - Tổ chức thu hồ sơ thi. Nhập dữ liệu.

              - Đánh số báo danh, sắp xếp hồ sơ chính thức theo phòng thi.

              - In danh sách niêm yết, phiếu thu bài.

              - Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi.

  5. Ngày 18/6/2012     

  - Nộp đĩa CD dữ liệu cùng danh sách thí sinh đăng ký dự thi tại phòng KT&KĐCLGD hạn cuối cùng là 16 giờ 30 ngày 18/6/2012. 

              - Báo cáo số liệu trước kỳ thi.

              - Kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị.

  6. Ngày 20/6/2012

  - Nhận Bảng ghi tên dự thi, Quyết định thành lập Hội đồng coi thi.

  - Niêm phong Phiếu đăng ký dự thi của thí sinh.

  7. Ngày 25/6/2012

              - 7 giờ: Họp lãnh đạo hội đồng, phân công nhiệm vụ.

  - 9 giờ 30: Chủ tịch hội đồng coi thi họp với Tổ bảo vệ và phục vụ.

              - 13 giờ 30: Họp hội đồng phiên thứ nhất.

              - Học quy chế và nghiệp vụ coi thi.   

  - Kiểm tra hồ sơ coi thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị (chú ý các thiết bị dùng để thi môn Ngoại ngữ) và phương án bảo vệ an toàn kỳ thi.

  - 16 giờ: Tập trung thí sinh, Lãnh đạo Hội đồng coi thi phổ biến nội quy, lịch thi, hiệu lệnh trống, sơ đồ phòng thi, quy trình thi kỹ năng nói (đối với những thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp chuyên Tiếng Anh, Tiếng Pháp).

  8. Ngày 26/6/2012: 

  - 6 giờ: Sở GD&ĐT bàn giao đề thi của ngày thi thứ nhất.

  - 6 giờ 30: Khai mạc kỳ thi, sau đó tổ chức thi theo lịch.

  - Trước 18 giờ: Nộp bài thi của ngày thi thứ nhất về tầng 5 – nhà B, Sở GD&ĐT.

  9. Ngày 27/6/2012:

  - 6 giờ: Sở GD&ĐT bàn giao đề thi của ngày thi thứ hai, thi theo lịch.

              - Trước 18 giờ: Nộp bài thi của ngày thi thứ 2 về tầng 5 – nhà B, Sở GD&ĐT.

  10. Ngày 28/6/2012:

  - 6 giờ: Sở GD&ĐT bàn giao đề thi của ngày thi thứ ba, thi theo lịch.

              - Nộp bài thi ngày thi thứ 3, đĩa CD ghi phần thi kỹ năng nói của thí sinh, hồ sơ thi về tầng 5 – nhà B, Sở GD&ĐT (theo danh mục nộp bài thi, hồ sơ thi).

              - 16 giờ: Tại Sở GD&ĐT, họp Lãnh đạo hội đồng chấm thi, thư ký.

  - Làm phách bài thi.

  11. Ngày 29/6/2012: Tại trường THCS Lê Hồng Phong, Lãnh đạo và thư ký Hội đồng chấm thi tiếp tục làm việc. Kiểm tra lần cuối các điều kiện cần thiết cho Hội đồng chấm thi.

  12. Ngày 30/6/2012

  - 7 giờ: Tại THCS Lê Hồng Phong – TP Ninh Bình: Khai mạc hội đồng chấm thi;

  - Giám khảo học hướng dẫn chấm thi và tổ chức chấm chung;

  - 13 giờ 30: Chấm đại trà.

  13. Từ ngày 01/7/2012 đến ngày 03/7/2012: Chấm đại trà, lên điểm, hoàn tất các loại hồ sơ và nộp bài thi, hồ sơ thi về Sở GD&ĐT.

  14. Ngày 04/7/2012

  - Thông báo công khai điểm thi tại cổng thông tin điện tử của ngành.

  - Sau khi có thông báo điểm thi, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy cử Lãnh đạo, thư ký hội đồng về phòng KT&KĐCLGD nhận bảng ghi điểm thi (bảng B).

  15. Từ ngày 05/7 đến 07/7/2012

              Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy trả hồ sơ thí sinh không trúng tuyển.

  16. Từ ngày 05/7 đến 11/7/2012:

  - Thu nhận đơn xin phúc khảo;

              -  Lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (theo mẫu).

              - Nộp hồ sơ phúc khảo tại phòng KT&KĐCLGD trước 17 giờ ngày 11/7, đồng thời gửi fie danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo qua địa chỉ email đã quy định.

  E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

  1.  Báo cáo, các loại danh sách, dữ liệu thi nộp đúng lịch và đúng mẫu.

  Chú ý: Sau khi kết thúc thu hồ sơ trường THPT chuyên Lương Văn Tụy báo cáo ngay bằng điện thoại về số liệu thi (theo số đăng ký dự thi vào từng môn chuyên, số lượng nguyện vọng 2, nguyện vọng 3) về phòng KT&KĐCLGD.

              2. Ngày làm việc trước ngày thi và các ngày thi, sau thời điểm tính giờ làm bài của mỗi môn thi chậm nhất 30 phút, Chủ tịch hội đồng hoặc uỷ nhiệm cho Phó chủ tịch báo cáo về phòng KT&KĐCLGD số liệu thi (theo mẫu) về số điện thoại: 3.887.502.

              Trường hợp có tình huống đột xuất xảy ra kể cả trước, trong và sau kỳ thi phải báo cáo ngay về phòng KT&KĐCLGD theo số điện thoại trên.

   

  Những vấn đề cần giải đáp về kế hoạch tổ chức kỳ thi, xin liên hệ theo các số điện thoại sau: 3887502, 0913521255 (Ông Lê Thái Hòa – Trưởng phòng KT&KĐCLGD).

  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn của mình biết đồng thời có kế hoạch chuẩn bị chu đáo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho việc tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên đạt được các yêu cầu đã đề ra./.

   

  Nơi nhận:                                                                   

  - Cục Khảo thí và KĐCLGD;

  - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

  - Đ/c Lê Văn Dung                   (để báo cáo)

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

  - VP6 UBND tỉnh;                                                                              

  - Các đ/c trong Ban chỉ đạo thi;   (để chỉ đạo)                             

  - UBND các huyện, thành phố, thị xã; (để phối hợp)                  

  - Lãnh đạo Sở;                              (để chỉ đạo)                

  - Các phòng ban Sở;

  - Các phòng GD&ĐT, các trường THPT;        (để thực hiện)

  - Hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo;

  - Lưu: VT, KTKĐ. TAN/60.

  GIÁM ĐỐC

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Vũ Văn Kiểm

   


  Đã xem 13438 lần ,cập nhật lúc 29/05/2012 - 07:31
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 60
   • Số lượt truy cập:
   • 231194257