Thứ 6, ngày 19 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Phòng ban Sở
  • Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục
  1. Chức năng

  Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở.

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Chủ trì tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện các kì thi  học sinh giỏi, thi tốt nghiệp phổ thông, thi tuyển sinh đầu cấp trung học thuộc phạm vi quản lý của Sở và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

  2.2. Quản lý việc cấp lần đầu, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ  theo quy định. Thẩm định, xác minh văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.

  2.3. Tham mưu cấp giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định của pháp luật.
   
  2.4. Chủ trì tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

  2.5. Xây dựng, sử dụng, bảo quản ngân hàng đề thi thuộc giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

  2.6. Lưu trữ, bảo quản hồ sơ các kì thi thuộc phạm vi quản lý.


  DANH SÁCH CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN
   
  Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại E-mail
   1 Ông Lê Thái Hòa  Trưởng phòng  0229.3887502 lthoa@ninhbinh.edu.vn
   2 Bà Lê Thị Hằng Phó TP  0229.3887502 lthang@ninhbinh.edu.vn
   3 Ông An Văn Tân  Phó TP 0229.3887502  avtan@ninhbinh.edu.vn 
   4 Bà Trịnh Thanh NhànChuyên viên0229.3887502ttnhan@ninhbinh.edu.vn 
   5Ông Đinh Hoàng Long Chuyên viên 0229.3887502  dhlong@ninhbinh.edu.vn  
   6Ông Phạm Tuấn Quang Viên chức  0229.3887502ptquang@ninhbinh.edu.vn
   

  Đã xem 65913 lần ,cập nhật lúc 04/08/2017 - 01:55
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 173
   • Số lượt truy cập:
   • 232323663