Thứ 4, ngày 10 tháng 2 năm 2016
Tin tức - Sự kiện
Tin giáo dục
  • 10 sự kiện giáo dục - đào tạo tiêu biểu năm 2015
    GD&TĐ - Đây là những hoạt động, thành tựu trong năm 2015, thể hiện nỗ lực của toàn Ngành thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước tới sự nghiệp Giáo dục.
    Chi tiết
  • Ba tâm điểm của đổi mới giáo dục
    GD&TĐ - Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là công việc rất lớn của cả xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến cả xã hội và cả xã hội phải chung sức chung lòng để đổi mới.
    Chi tiết