Thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Giới thiệu
  • Công đoàn Giáo dục tỉnh
   

  CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH NINH BÌNH

  1. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình có 488 CĐCS các đơn vị, trường học với 15.239 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ 13.260 người. Công đoàn ngành trực tiếp quản lý 39 CĐCS các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với 2.118 đoàn viên công đoàn; đồng thời chỉ đạo ngành nghề 8 Công đoàn Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình do Công đoàn Giáo dục Việt Nam chỉ đạo theo ngành nghề; Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình chỉ đạo trực tiếp.

  2. Đối tượng tập hợp của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình là đoàn viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị trường học, doanh nghiệp thuộc ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  3. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình quyết định thành lập hoặc giải thể các công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

  CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH NINH BÌNH

  I-NHIỆM VỤ CHUNG

  1.Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn. Tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh khóa XV. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành.

  2.Tham gia với Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội của ngành, các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo của ngành.

  3. Phối hợp với Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong ngành; hỗ trợ công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền. Đại diện cho người lao động của ngành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

  4. Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế thuộc ngành, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

  5. Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình.

  II- NHIỆM VỤ CỤ THỂ

  Hằng năm Công đoàn ngành chỉ đạo và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Công đoàn Giáo dục các cấp trong ngành hoạt động theo các chương trình công tác mang tính đặc thù của ngành:

  Chương trình 1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định.

  Chương trình 2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần đổi mới can bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

  Chương trình 3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

  Chương trình 4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN NGÀNH
   
   

  Stt

  Họ tên

  Chức vụ

  Điện thoại

  E-mail

  1

  Ông Nguyễn Tuấn Minh

  Chủ tịch

  030.3871961

  ntminh@ninhbinh.edu.vn

  2

  Bà Vũ Thị Hồng Nhật 

  Chuyên viên

  030.3872326 

   vuhongnhat2014@gmail.com


  Đã xem 41514 lần ,cập nhật lúc 03/11/2015 - 09:49
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 145
   • Số lượt truy cập:
   • 232345797