Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2017
Tuyển dụng viên chức giáo dục
 • Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2014 với các nội dung chủ yếu dưới đây:
  Chi tiết

1 2 3 Tiếp 

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017

  Thứ 4 - ngày 01/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Thi Tài năng Tiếng Anh tại THPT LVT

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 02/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 03/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Thi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh vòng 2

  Buổi chiều: Nghỉ

  Thứ 7 - ngày 04/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Thi HSG T. Anh qua Internet cấp tỉnh

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều: Nghỉ

  CN - ngày 05/3/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 06/3/2017

  Buổi sáng: Chào cờ - Kỷ niệm 8/3

  Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Thi ST TTNNĐ cấp trường

  Thứ 3 - ngày 07/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 08/3/2017

  Buổi sáng:

  T1: Chuyên đề về biển đảo, tư vấn HN vào lực lượng Hải quân

  T2-T5: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 09/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 10/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Thi HSG Toán qua Internet cấp tỉnh

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 11/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 12/3/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 13/3/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Nộp ngân hàng đề thi về Sở GD&ĐT

  Buổi chiều:

  Thi Bán kết HK II

  Thứ 3 - ngày 14/3/2017

  Buổi sáng:

  Thi Bán kết HK II

  Buổi chiều:

  Kiểm định chất lượng giáo dục lớp 12

  Thứ 4 - ngày 15/3/2017

  Buổi sáng:

  Thi Bán kết HK II

  Buổi chiều:

  Thi Bán kết HK II

  Thứ 5 - ngày 16/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 17/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  T2,3: Họp BGH

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 18/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 19/3/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 20/3/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h Họp Tổ, nhóm CM

  Thứ 3 - ngày 21/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Hoạt động chào mừng 26/3

  Thứ 4 - ngày 22/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Hoạt động chào mừng 26/3

  Thứ 5 - ngày 23/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Hoạt động chào mừng 26/3

  Thứ 6 - ngày 24/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Cắm trại chào mừng 26/3

  Thứ 7 - ngày 25/3/2017

  Buổi sáng:

  Mít tinh kỷ niệm 26/3

  Buổi chiều:

  Tổng kết hội trại chào mừng 26/3

  CN - ngày 26/3/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 27/3/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h: Họp Tổ, nhóm chuyên môn

  Thứ 3 - ngày 28/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 29/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 30/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tham gia Hội thi “ Giai điệu tuổi hồng” từ ngày 30/3 đến 1/4 cấp tỉnh lần thứ X

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thi thử HSG lớp 11(Lần 2)

  Thứ 6 - ngày 31/3/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 2 + 3: Họp LĐMR

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 376
 • Số lượt truy cập:
 • 226377286