Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2017
 • Số/Ký hiệu
 • Ngày ban hành
 • Trích yếu nội dung
 • Nơi nhận

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ Hai - ngày 20/3/2017
        - Họp Giáo viên Chủ nhiệm
        - Làm việc bình thường

  Thứ Ba - ngày 21/3/2017
        - Làm phách, chấm thi hết HP hệ Tại chức
        - Học bình thường

  Thứ Tư - ngày 22/3/2017
        - Học bình thường
        - Làm việc bình thường

  Thứ Năm - ngày 23/3/2017
        - Học bình thường
        - Làm việc bình thường

  Thứ Sáu - ngày 24/3/2017
        - Kỷ niệm 26/3
        - Làm việc bình thường

  Thứ Bảy - ngày 25/3/2017
        - Thi hết HP lớp Luật TX K14, K15
        - Làm việc bình thường
        
  Chủ nhật - ngày 26/3/2017
        - Thi hết HP lớp KT-QTKD K20
        - Làm việc bình thường

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 379
 • Số lượt truy cập:
 • 226377286