Thứ 3, ngày 5 tháng 5 năm 2015
Tin tức - Sự kiện
Tin giáo dục
Văn bản mới
 • Công văn số 238 V v kiểm tra hồ sơ của các TTHTCĐ
 • Công văn số 09 V v Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2014-2015
 • Công văn số 08 V v Tổng kết hoạt động kiểm tra Công đoàn năm học 2014- 2015
 • Công văn sô 07 V v Tổng kết công tác nữ công năm học 2014 - 2015
 • Công văn số 06 V v đánh giá xếp loại tiêu chí thi đua năm học 2014-2015
 • Công văn số 236 V v tham dự Hội nghị chuẩn bị nội dung tập huấn TV1.CGD và thống nhất mẫu sổ cấp Tiểu học năm học 2015 - 2016
 • CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2015
 • (CÔNG VĂN HỎA TỐC) Về việc thông báo kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015 Cấp THCS
 • Công văn số 232 V v triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường” năm 2015
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2 (ngày 04/5/2015)

  - Giao ban cơ quan

  - Các trường nộp danh sách thi casio lớp

  Thứ 3 (ngày 05/5/2015)

  - Thi Casio lớp 8

  - Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch bàn giao học sinh cuối năm của Tiểu học

  Thứ 4 (ngày 06/5/2015)

  Chấm thi Casio lớp 8 tại THCS Đồng Giao

  Thứ 5 (ngày 07/5/2015)

  Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch bàn giao học sinh cuối năm của Tiểu học

  Thứ 6 (ngày 08/5/2015)

  - Kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch bàn giao học sinh cuối năm của Tiểu học

  - THCS kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch

  Thứ 7 (ngày 09/5/2015)

  THCS kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch

  Chủ Nhật (ngày 10/5/2015)

  Nghỉ

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 289
 • Số lượt truy cập:
 • 204553739