Thứ 7, ngày 20 tháng 1 năm 2018
Liên kết website
  Thi đua khen thưởng
  • Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


   Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điều 14, Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

             
             Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điều 14, Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 
   
       Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tải về tại địa chỉ http://thiduakhenthuongninhbinh.gov.vn/rss/index.php?tabid=205379&tabno=29
   

  Đã xem 815 lần ,cập nhật lúc 19/04/2016 - 04:58
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 119
   • Số lượt truy cập:
   • 232345720