Thứ 7, ngày 29 tháng 4 năm 2017
Năm 2014
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ Hai - ngày 17/4/2017
        - Họp Giao ban (14h)
        - Học bình thường 
        - Làm việc bình thường

  Thứ Ba - ngày 18/4/2017
        - Học bình thường
        - Làm việc bình thường

  Thứ Tư - ngày 19/4/2017
        - Học bình thường
        - Làm việc bình thường

  Thứ Năm - ngày 20/4/2017
        - Học bình thường
        - Làm việc bình thường

  Thứ Sáu - ngày 21/4/2017
        - Đại hội Đoàn TNCS HCM
        - Làm việc bình thường

  Thứ Bảy - ngày 22/4/2017
        - Thi hết HP lớp Mầm non K7, K8 và lớp E-learning
        - Làm việc bình thường
        
  Chủ nhật - ngày 23/4/2017
        - Thi hết HP lớp Mầm non K7, K8 và lớp E-learning
        - Làm việc bình thường

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 83
 • Số lượt truy cập:
 • 226992385