Thứ 7, ngày 29 tháng 4 năm 2017
HSG tỉnh lớp 9

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2017

  Thứ 7 - ngày 01/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Triển khai làm Hồ sơ ĐKDT Quốc gia 2017, thu hồ sơ từ 01 đến 20/4.

  CN - ngày 01/4/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 01/4/2017

  Buổi sáng: Chào cờ - Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h: Họp chi bộ

  15h 00: Họp HĐGD

  16h 00: Họp Tổ nhóm CM

  Thi thử HSG 11 lần 2 (13h30)

  Thứ 3 - ngày 04/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học TKB sáng thứ 6

  Thứ 4 - ngày 05/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học TKB sáng thứ 7

  Thứ 5 - ngày 06/4/2017

  Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 AL

  Thứ 6 - ngày 07/4/2017

  Buổi sáng:

  Học thêm TKB buổi chiều thứ 3

  GV cốt cán các môn Thi THPT QG và Tuyển sinh váo lớp 10 tập huấn tại THPT Yên Khánh B (Từ ngày 7 đến ngày 8)

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 08/4/2017

  Buổi sáng:

  Học thêm TKB chiều thứ 4

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 09/4/2017

  Thi thử tổ hợp 3 môn xét tuyển Đại học khối 12

  Thứ 2 - ngày 10/4/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Thi thử tổ hợp 3 môn xét tuyển Đại học khối 12

  Thứ 3 - ngày 11/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm TKB

  Thứ 4 - ngày 12/4/2017

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm TKB

  Thứ 5 - ngày 13/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 14/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 15/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 16/4/2017

  Học sinh Khối 12 dự chương trình ngoại khóa OPEN DAY 2017của trường Đại học Mỏ Địa chất và trường Đại học Y tế Công cộng (học sinh tự nguyện)

  Thứ 2 - ngày 17/4/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  14h Họp Tổ, nhóm CM

  Thứ 3 - ngày 18/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Hoạt động chào mừng 26/3

  Thứ 4 - ngày 19/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 20/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 21/4/2017

  Buổi sáng:

  Thi hết HKII lớp 12

  Buổi chiều:

  Thi hết HKII lớp 12

  Thứ 7 - ngày 22/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  CN - ngày 23/4/2017

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 24/4/2017

  Buổi sáng: Chào cờ: Nhận xét tuần trước, triển khai công việc trong tuần.

  - Lên lớp theo TKB (Dạy ôn thi THPT QG lớp 12)

  - Hoàn thành điểm tổng kết trong hệ thống lớp 12( Trừ các môn thi HKII)

  - Thi HSG THPT lớp 11 tại THPT Chuyên Lương Văn Tụy (Từ ngày 24 đến ngày 25)

  Buổi chiều:

  Chấm sáng kiến cấp trường

  Thứ 3 - ngày 25/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Hoàn thành điểm tổng kết trong hệ thống lớp 12 các môn thi HKII

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 26/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 5 - ngày 37/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  GVCN 12 duyệt kết quả HL, HK cuối năm

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 28/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 2 + 3: Họp LĐMR

  Buổi chiều:

  Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 29/4/2017

  Buổi sáng:

  Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  GVCN 12 Hoàn thành các thông tin trong học bạ

  Buổi chiều:

  Học thêm TKB

  CN - ngày 30/4/2017

  Nghỉ lễ 30/4

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 92
 • Số lượt truy cập:
 • 226992432