Thứ 3, ngày 9 tháng 2 năm 2016
Giới thiệu
Tin tức & sự kiện
Góc cảm nhận
Thông báo
Văn bản mới
 • Quyết định vv Quy định nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 •  
  Thứ hai: 4/1/2016
  - Sinh hoạt tập thể đầu tuần.Đ/c Phương họp Hiệu trưởng tại PGD.
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ ba: 5/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ tư: 6/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - Họp Hội đồng giáo dục
  - Kết nạp Đảng viên mới. 
  Thứ năm: 7/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - Họp Phụ huynh HS. 
  Thứ sáu 8/1/2016
  - GV, HS nghỉ Học kỳ 1.
  Thứ hai: 11/1/2016
  - Sinh hoạt tập thể đầu tuần. Sơ kết Học kỳ 1.
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ ba: 12/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ tư: 13/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - SHCM 
  Thứ năm: 14/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ sáu 15/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - Giao ban lãnh đạo + TPT.
  - Giao ban toàn trường.
  Thứ hai: 18/1/2016
  - Sinh hoạt tập thể đầu tuần.
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ ba: 19/12/2015
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ tư: 20/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - SHCM
  Thứ năm: 21/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ sáu 22/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - Giao ban lãnh đạo + TPT.
  - Giao ban toàn trường.
  Thứ hai: 25/1/2016
  - Sinh hoạt tập thể đầu tuần.
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ ba: 26/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ tư: 27/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - SHCM: 
  Thứ năm:28/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  Thứ sáu 29/1/2016
  - Thực hiện các hoạt động giáo dục.
  - Giao ban lãnh đạo + TPT.
  - Giao ban toàn trường.
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 158
 • Số lượt truy cập:
 • 215334624