Thứ 6, ngày 22 tháng 9 năm 2017
Đề tài, sáng kiến
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2015 - 2016
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2015-2016 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2014 - 2015
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2014-2015 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết
 • Đề tài, sáng kiến năm học 2013 - 2014
  Sở Giáo dục và Đào tạo đăng tải các ý tưởng, sáng kiến xuất sắc của ngành năm học 2013-2014 trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tham khảo, ứng dụng vào thực tế.
  Chi tiết

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Thứ 2 (ngày 11/09/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
   * Chiều:
  - 14h00: +Họp lãnh đạo mở rộng
                +HS lao động dọn vệ sinh
  - 15h00: Họp tổ chuyên môn 
  Thứ 3 (ngày 12/09/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
  * Chiều:
  - 14h00: HS lao động dọn vệ sinh
  Thứ 4 (ngày 13/09/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
  * Chiều:
  - HS lao động dọn vệ sinh
  Thứ 5 (ngày 14/09/2017)
  * Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
  * Chiều:
  - K12 học nghề
  - K11, K10 lao động
  Thứ 6 (ngày 15/09/2017)
  *  Sáng:
  - Dạy - Học theo TKB(A)
   * Chiều:
  - K12 học nghề 
  - K10, K11 lao động
  Thứ 7 (ngày 16/09/2017)
   * Sáng: 
  - Dạy - Học theo TKB(A)
   * Chiều 
  - Nghỉ 
  Chủ nhật (ngày 17/09/2017) 
  - Nghỉ
  - HS có mặt tại KTX lúc 17h 
  Chú ý:
  - Lớp 11B trực tuần
  - 14h00 ngày 18/09/2017 khối 12 có mặt tại trường
  - Ngày 18-19 tháng 9 năm 2017 khối 12 thi nghề theo lịch
  - 17h00 ngày 19/09/2017 học sinh K10, K11 có mặt tại KTX 
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 105
 • Số lượt truy cập:
 • 229799989