Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017
HSG tỉnh lớp 9

Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • DỰ KIẾN

  LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

   

  Ngày

  Công việc chính

  1

  (thứ 2)

  Nghỉ (Ngày Quốc tế lao động)

  2

  (thứ 3)

  Nghỉ (bù ngày Chủ nhật 30/4)

  3

  (thứ 4)

  Lên lớp theo TKB

  4

  (thứ 5)

  - Lên lớp theo TKB

  - Triển khai Phiếu tự đành giá, xếp loại cán bộ quản lý; phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2016-2017

  - GVCN khối 12 duyệt kết quả xếp loại HL và HK với lãnh đạo phụ trách (04-05/5)

  5

  (thứ 6)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban BGH

  - Giao ban giữa BGH và BCH Đoàn trường

  - Hội nghị GVCN

  6

  (thứ 7)

  - Lên lớp theo TKB

  - GVCN, GVBM khối 12 Hoàn thành việc vào điểm và phê học bạ

  7

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  8

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Sinh hoạt chính trị đầu tuần; Tổ chức chung kết năm Cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A”- Năm thứ hai

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - Tập huấn phần mềm quản lý thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  - 14h: Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng NCBH

  - Tổng kiểm tra hồ sơ chuyên môn khối 12 (08-10/5)

  9

  (thứ 3)

  - Kiểm tra chất lượng học kỳ II khối 10, 11

  - Thu hồ sơ ĐKDT tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 (từ 09-16/5)

  10

  (thứ 4)

  Kiểm tra chất lượng học kỳ II khối 10, 11

  11

  (thứ 5)

  - Lên lớp theo TKB

  - Công bố kết quả kiểm tra học kỳ II khối 10, 11

  12

  (thứ 6)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban BGH

  - Giao ban giữa BGH và BCH Đoàn trường

  - Hội nghị GVCN

  13

  (thứ 7)

  - Lên lớp theo TKB

  - GVBM khối 10 và khối 11 duyệt kết quả đánh giá, xếp loại với lãnh đạo phụ trách (13 - 15/5)

  - Thẩm định sáng kiến cấp trường năm học 2016-2017 (Dự kiến)

  14

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  15

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Sinh hoạt chính trị đầu tuần; Tổ chức chuyên đề môn Tiếng Anh (Dự kiến)

  - Lên lớp theo TKB

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - Thanh tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia năm 2017 (từ 15-19/5)

  - Tiếp tục chỉ đạo thu hồ sơ ĐKDT tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 (đến 16/5)

  - 13h30: Hội nghị lấy ý kiến đánh giá cán bộ quản lý năm học 2016-2017 (Dự kiến)

  - 14h30: Các tổ tiến hành bính xét, đánh giá, xếp loại thi đua năm học 2016-2017

  - Thu nhận Phiếu tự đành giá, xếp loại cán bộ quản lý; phiếu đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp từ các tổ chuyên môn

  16

  (thứ 3)

  - Lên lớp theo TKB

  - Tham dự Lễ Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016-2017

  - GVCN khối 10,11 duyệt kết quả xếp loại HL và HK với lãnh đạo phụ trách (16,17/5)

  17

  (thứ 4)

  Lên lớp theo TKB

  18

  (thứ 5)

  Tổ chức thi thử THPT Quốc gia (lần 3) khối 12 (18-20/5)

  19

  (thứ 6)

  - Tổ chức thi thử THPT Quốc gia (lần 3) khối 12

  - GVCN, GVBM khối 10, 11 Hoàn thành việc vào điểm và phê học bạ

  20

  (thứ 7)

  - Tổ chức thi thử THPT Quốc gia (lần 3) khối 12

  - Tổng kiểm tra hồ sơ chuyên môn khối 10, 11 (20-21/5)

  21

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  22

  (thứ 2)

  - Tập trung dưới cờ; Đánh giá công tác tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ cuối tháng 5 và công tác tháng 6

  - Lên lớp theo TKB

  - Công bố kết quả thi thử THPT Quốc gia (lần 3) khối 12

  - Giao ban lãnh đạo, Tổ trưởng, Trưởng các tổ chức đoàn thể

  - Tham dự Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn (HTT5)

  - Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017

  23

  (thứ 3)

  Lên lớp theo TKB

  24

  (thứ 4)

  - Lên lớp theo TKB

  - Làm việc với đoàn Thanh tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018 (từ 24-26/5)

  - Kiểm tra đánh giá kết quả BDTX giáo viên các trường THPT

  - Họp HĐGD

  25

  (thứ 5)

  - Tổ chức thi thử THPT Quốc gia (lần 2) khối 10, 11 (25-26/5)

  - Hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 làm việc (từ 25/5-03/6)

  26

  (thứ 6)

  - Tổ chức thi thử THPT Quốc gia (lần 2) khối 10, 11

  - Thu bổ sung hồ sơ ĐKDT tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 (26-27/5)

  27

  (thứ 7)

  - Lên lớp theo TKB

  - Công bố kết quả thi thử THPT Quốc gia (lần 2) khối 10, 11

  28

  (CN)

  Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường

  29

  (thứ 2)

  - 7h: Tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Chia tay học sinh khối 12 niên khóa 2014-2017 (Dự kiến)

  - Chiều: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi TS lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  30

  (thứ 3)

  - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi TS lớp 10 THPT năm học 2017-2018

  - Trao quà Tết Thiếu nhi 01/6

  31

  (thứ 4)

  - 7h: Họp Chủ tịch, thư ký Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 (HTT5)

  - Họp Hội đồng coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018 (Tại các HĐ thi)

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 577
 • Số lượt truy cập:
 • 227709604