Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Tin tức - Sự kiện
 • Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011


  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011 như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 8397 /BGDĐT- KTKĐCLGD

V/v Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

                               Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên;

- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

 

Căn cứ Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ năm học 2010-2011 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có 02 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và 01 buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011 như sau:

A. Đối với các môn thi 01 buổi

            Cấu trúc của đề thi giữ nguyên như kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2010.

B. Đối với các môn thi 02 buổi

            Cấu trúc của đề thi có thay đổi như sau:

I. MÔN TOÁN

Đề thi ngày thứ nhất: gồm 4 bài toán; cụ thể như sau:

·      Một bài về phân môn Đại số;

·      Một bài về phân môn Giải tích;

·      Một bài về phân môn Hình học;

·      Một bài về phân môn Tổ hợp.

Phân bố điểm cho các bài: mỗi bài 5 điểm.

Đề thi ngày thứ hai: gồm 3 bài toán; cụ thể như sau:

·      Một bài về phân môn Đại số;

·      Một bài về phân môn Số học;

·      Một bài về phân môn Tổ hợp hoặc Hình học.

Phân bố điểm cho các bài: một bài 6 điểm; hai bài còn lại, mỗi bài 7 điểm.

Chú ý: Các phân môn trong cấu trúc trên được sắp xếp theo thứ tự a, b, c. Các bài toán trong đề thi không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự đã liệt kê ở trên.

II. MÔN VẬT LÍ

Đề thi của mỗi ngày gồm không quá 5 câu.

Nội dung Đề thi ngày thứ nhất thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử.

Nội dung Đề thi ngày thứ hai thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử và Phương án thực hành.

Điểm dành cho Phương án thực hành không vượt quá 1/4 tổng điểm của hai ngày thi.

III. MÔN HOÁ HỌC

Đề thi mỗi ngày gồm từ 5 đến 7 câu.

Nội dung Đề thi của cả hai ngày bao gồm các vấn đề sau:

                          1.      Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

                          2.      Liên kết hoá học, tinh thể, các loại phản ứng hoá học.

                          3.      Nhiệt động học hóa học, động hoá học, điện hóa học.

                          4.      Nguyên tố hóa học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho; kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.

                          5.      Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.

                          6.      Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch.

                          7.      Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa học lập thể, tính chất vật lí, tính axit-bazơ của các chất hữu cơ.

                          8.      Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách biệt các chất.

                          9.      Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.

                       10.    Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin,…). Hợp chất dị vòng.

                       11.    Lipit. Amino axit và protein. Cacbohiđrat. Polime và vật liệu polime.

Ghi chú:

- Nội dung đề thi ngày thứ nhất không bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ;

- Nội dung đề thi ngày thứ hai chủ yếu bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ.

- Phân bố điểm cho các vấn đề: Các vấn đề từ 1 đến 6: 24 điểm; Các vấn đề từ 7 đến 11: 16 điểm.

IV. MÔN SINH HỌC

Đề thi ngày thứ nhất:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi                                      

1

Tế bào học (Phần 1 - Cấu tạo và chức năng)

4

2 – 3

Tự luận

2

Vi sinh học

3

2

Tự luận

3

Sinh học thực vật

6

3 – 4

Tự luận

4

Sinh học người và động vật

7

3 – 5

Tự luận

 

   

 

 

 

 

Đề thi ngày thứ hai:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi                                      

1

Tế bào học (Phần 2 - Sinh học phân tử)

3

2 – 3

Tự luận

2

Di truyền học

7

3 – 5

Tự luận

3

Tiến hóa

4

2 – 3

Tự luận

4

Sinh thái học

6

3 – 4

Tự luận

V. MÔN TIN HỌC

Đề thi mỗi ngày gồm 3 bài toán; cụ thể như sau:

Bài 1 (6 điểm): Bài toán có độ khó trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 2 (7 điểm): Bài toán có độ khó trên trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 3 (7 điểm): Bài toán có độ khó cao cả về giải thuật, cấu trúc dữ liệu lẫn cài đặt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt những nội dung trên, phục vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011; đồng thời khẩn trương thông báo tới từng học sinh sẽ tham gia dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - 30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội; email: cucktkd@moet.edu.vn; fax (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992 để được xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-   Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

-   Website Bộ;

-   Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

 

Đã kí

 

 

Bùi Anh Tuấn

                                                                                      


Đã xem 4390 lần ,cập nhật lúc 17/12/2010 - 08:50
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Thông báo
Lịch công tác
 • Ngày

  Công việc chính

  1

  (thứ 3)

  - Nghỉ tết dương lịch

  2

  (thứ 4)

  - Làm việc với tư vấn quản lý dự án xây dựng trường chuẩn quốc gia

  3

  (thứ 5)

  - Nộp báo cáo thống kê kết quả thi học kỳ 1.

  - Bồi dưỡng HSG khối 11

   

  4

  (thứ 6)

  - Duyệt kết quả xếp loại HL, HK học sinh học kì 1

  - Họp BGH thống nhất lịch sơ kết HK1

  - Nộp danh sách HS và GT GK cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay

   

  5

  (thứ 7)

  - Họp Lãnh đạo mở rộng triển khai công tác tháng 1 và triển khai kế hoạch sơ kết HK1

  - Duyệt kết quả xếp loại HL, HK học sinh học kì 1

  - Hoàn thành kiểm kê tài sản

  - Họp hội đồng giáo dục 14h, họp Chi bộ 15h30

   

  - Họp BCH Công đoàn sơ kết hoạt động CĐ, UBKT 16h30

  6

  CN

  Nghỉ

   

  7

  (thứ 2)

  Nghỉ học kì 1

  8

  (thứ 3)

  - Chỉ đạo sửa chữa CSVC lớp học.

  - Họp tổ chuyên môn, bình bầu xếp loại công chức, danh hiệu thi đua học kì 1 14h

  9

  (thứ 4)

  - Họp Ban thi đua khen thưởng HK1 14h

   

  10

  (thứ 5)

  - Họp đại diện Hội CMHS 14h

  - Làm báo cáo giữa năm học nộp Sở GD & ĐT

  11

  (thứ 6)

  - Họp BGH

  - Kiểm tra Công đoàn 13h30

  12

  (thứ 7)

  - Sơ kết HK1 trong HĐGD 14h

  13

  (CN)

  Họp PHHS toàn trường

   

  14

  (thứ 2)

  - Chào cờ tuyên truyền cho Thanh niên bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau tết nguyên đán

  - Học chiều bù TKB chiều thứ 3 (15/1)

  - Họp Bí thư các chi đoàn phát động cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên.

  - Kiểm tra chỉ đạo sửa hệ thống nước, loa đài

   

  15

  (thứ 3)

  - Sơ kết HK1 toàn trường

  - Báo cáo công tác viết chuyên đề GVCN

   

  - Hoàn thành báo cáo công tác HSSV học kì 1

  16

  (thứ 4)

  - Nộp báo cáo Công đoàn

  17

  (thứ 5)

  - Thi giải toán trên máy tính cầm tay 4 môn Toán, Lí, Hóa, Sinh tại THCS Trương Hán Siêu.

   

  18

  (thứ 6)

   

  19

  (thứ 7)

  - Họp BCH Đoàn trường

  20

  (CN)

  Nghỉ

   

  21

  (thứ 2)

  - Chào cờ tuyên truyền Pháp lệnh quản lí vũ khí, vật liệu nổ

  - Họp tổ nhóm chuyên môn. Kiểm tra hồ sơ GV

  - Chỉ đạo sắp xếp nơi ở khu tập thể GV

  22

  (thứ 3)

   

  23

  (thứ 4)

   

  24

  (thứ 5)

   

  25

  (thứ 6)

  - Họp BGH

  - Xây dựng kế hoạch tháng 2

  - Nộp tiền ủng hộ GV và HS vùng sâu vùng xa về Công đoàn ngành

  26

  (thứ 7)

  - Họp Lãnh đạo mở rộng

  27

  (CN)

  Nghỉ

  28

  (thứ 2)

  - Họp tổ nhóm chuyên môn. Kiểm tra hồ sơ giáo viên

  - Phát động tết trồng cây

  - Kiểm tra hệ thống điện lớp học, xây dựng kế hoạch sửa chữa CSVC trường học

  29

  (thứ 3)

   

  30

  (thứ 4)

   

  31

  (thứ 5)

   

Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 62
 • Số lượt truy cập:
 • 231194257