Thứ 5, ngày 24 tháng 4 năm 2014
Tin tức - Sự kiện
 • Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011


  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011 như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 8397 /BGDĐT- KTKĐCLGD

V/v Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2011

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

                               Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên;

- Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

 

Căn cứ Thông tư số 31/2010/TT-BGDĐT ngày 18/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ năm học 2010-2011 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia có 02 buổi thi đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và 01 buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về Cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011 như sau:

A. Đối với các môn thi 01 buổi

            Cấu trúc của đề thi giữ nguyên như kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2010.

B. Đối với các môn thi 02 buổi

            Cấu trúc của đề thi có thay đổi như sau:

I. MÔN TOÁN

Đề thi ngày thứ nhất: gồm 4 bài toán; cụ thể như sau:

·      Một bài về phân môn Đại số;

·      Một bài về phân môn Giải tích;

·      Một bài về phân môn Hình học;

·      Một bài về phân môn Tổ hợp.

Phân bố điểm cho các bài: mỗi bài 5 điểm.

Đề thi ngày thứ hai: gồm 3 bài toán; cụ thể như sau:

·      Một bài về phân môn Đại số;

·      Một bài về phân môn Số học;

·      Một bài về phân môn Tổ hợp hoặc Hình học.

Phân bố điểm cho các bài: một bài 6 điểm; hai bài còn lại, mỗi bài 7 điểm.

Chú ý: Các phân môn trong cấu trúc trên được sắp xếp theo thứ tự a, b, c. Các bài toán trong đề thi không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự đã liệt kê ở trên.

II. MÔN VẬT LÍ

Đề thi của mỗi ngày gồm không quá 5 câu.

Nội dung Đề thi ngày thứ nhất thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử.

Nội dung Đề thi ngày thứ hai thuộc các phần: Cơ, Nhiệt, Điện, Quang, Vật lí nguyên tử và Phương án thực hành.

Điểm dành cho Phương án thực hành không vượt quá 1/4 tổng điểm của hai ngày thi.

III. MÔN HOÁ HỌC

Đề thi mỗi ngày gồm từ 5 đến 7 câu.

Nội dung Đề thi của cả hai ngày bao gồm các vấn đề sau:

                          1.      Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

                          2.      Liên kết hoá học, tinh thể, các loại phản ứng hoá học.

                          3.      Nhiệt động học hóa học, động hoá học, điện hóa học.

                          4.      Nguyên tố hóa học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi-lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho; kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pb, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.

                          5.      Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.

                          6.      Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch.

                          7.      Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa học lập thể, tính chất vật lí, tính axit-bazơ của các chất hữu cơ.

                          8.      Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách biệt các chất.

                          9.      Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.

                       10.    Hiđrocacbon. Dẫn xuất hiđrocacbon (ancol, phenol, anđehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin,…). Hợp chất dị vòng.

                       11.    Lipit. Amino axit và protein. Cacbohiđrat. Polime và vật liệu polime.

Ghi chú:

- Nội dung đề thi ngày thứ nhất không bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ;

- Nội dung đề thi ngày thứ hai chủ yếu bao gồm các vấn đề về hóa hữu cơ.

- Phân bố điểm cho các vấn đề: Các vấn đề từ 1 đến 6: 24 điểm; Các vấn đề từ 7 đến 11: 16 điểm.

IV. MÔN SINH HỌC

Đề thi ngày thứ nhất:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi                                      

1

Tế bào học (Phần 1 - Cấu tạo và chức năng)

4

2 – 3

Tự luận

2

Vi sinh học

3

2

Tự luận

3

Sinh học thực vật

6

3 – 4

Tự luận

4

Sinh học người và động vật

7

3 – 5

Tự luận

 

   

 

 

 

 

Đề thi ngày thứ hai:

TT

Các phân môn

Số điểm

Số câu hỏi

Loại câu hỏi                                      

1

Tế bào học (Phần 2 - Sinh học phân tử)

3

2 – 3

Tự luận

2

Di truyền học

7

3 – 5

Tự luận

3

Tiến hóa

4

2 – 3

Tự luận

4

Sinh thái học

6

3 – 4

Tự luận

V. MÔN TIN HỌC

Đề thi mỗi ngày gồm 3 bài toán; cụ thể như sau:

Bài 1 (6 điểm): Bài toán có độ khó trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 2 (7 điểm): Bài toán có độ khó trên trung bình về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Bài 3 (7 điểm): Bài toán có độ khó cao cả về giải thuật, cấu trúc dữ liệu lẫn cài đặt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt những nội dung trên, phục vụ công tác chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông năm 2011; đồng thời khẩn trương thông báo tới từng học sinh sẽ tham gia dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - 30 Tạ Quang Bửu - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội; email: cucktkd@moet.edu.vn; fax (04) 38683700; điện thoại (04) 38683992 để được xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

-   Như trên;

-   Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

-   Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

-   Website Bộ;

-   Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KHẢO THÍ

VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

 

Đã kí

 

 

Bùi Anh Tuấn

                                                                                      


Đã xem 3893 lần ,cập nhật lúc 17/12/2010 - 08:50
Bookmark and Share
Tìm kiếm
Trao đổi thảo luận
Lịch công tác
 • 1. LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

  Thứ 3 - ngày 01/4/2014

  Buổi sáng:Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày 02/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

   Thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh K10, K11 tại THPT Hoa Lư A 

   Chuyên đề nhóm Vật lý cấp trường

  Thứ 5 - ngày 03/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB 
   Tập huấn chỉ thị 10/CT-TTg tại KS Hoàng Sơn

   Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 04/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 05/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Bồi dưỡng HSG, Học QP

  CN - ngày 06/4/2014

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 07/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Chuyên đề nhóm Toán cấp trường

  Buổi chiều: Họp tổ, nhóm chuyên môn

  Thứ 3 - ngày 08/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TK

   Dự hội nghị chuyên đề hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT của Sở GD&ĐT tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng
  Buổi chiều: Học thêm theo TKB 

  Thứ 4 - ngày 09/4/2014

  Nghỉ: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

  Thứ 5 - ngày 10/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB
   
  Thứ 6 - ngày 11/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 12/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Bồi dưỡng HSG, Học QP

  Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp 12

  Chuyên đề nhóm Tiếng anh cấp tổ

  CN - ngày 13/4/2014

  Họp hội cha mẹ học sinh khối 12 (Bàn KH ôn thi TN 12)

  Thứ 2 - ngày 14/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Chuyên đề nhóm Sinh - Hóa

  Thứ 3 - ngày15/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 4 - ngày16/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB
   
  Buổi chiều: Học thêm theo TKB 

  Thứ 5 - ngày 17/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

    Dự hội nghị tổng kết công tác thi năm 2013, triển khai công tác thi năm 2014 tại sở GD&ĐT

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 6 - ngày 18/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Tiết 2,3 Họp lãnh đạo mở rộng

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 19/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Tiết 3: Họp GVCN

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB 

  Bồi dưỡng HSG, Học QP

  CN - ngày 20/4/2014

  Nghỉ

  Bàn giao dữ liệu; hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 về Sở GD&ĐT                 

  Thứ 2 - ngày 21/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh: 19/5

  Buổi chiều: Chuyên đề GDQP

  Thứ 3 - ngày 22/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB       

  Thứ 4 - ngày 23/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB                  

  Thứ 5 - ngày 24/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB 

  Bồi dưỡng HSG 10, 11

  Thứ 6 - ngày 25/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Thi giải Toán trên Internet cấp Quốc gia

  Tiết 2,3 Họp lãnh đạo mở rộng

  Buổi chiều: Học thêm theo TKB

  Thứ 7 - ngày 26/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

    Thi Tiếng anh trên Internet cấp Quốc gia tại Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ.

  Buổi chiều: Thi thử ĐH 12 lần 3

  Thi HSG cấp trường 10, 11

  CN - ngày 27/4/2014

  Nghỉ

  Thứ 2 - ngày 28/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Thi thử ĐH 12 lần 3

  Thứ 3 - ngày 29/4/2014

  Buổi sáng: Lên lớp theo TKB

  Buổi chiều: Thi thử ĐH 12 lần 3

  Thứ 4 - ngày 30/4/2014

   Nghỉ 30/4
  Ghi chú:

  Các buổi sáng học theo thời khóa biểu chính khóa, chào cờ đầu tuần vào tiết 1 của các ngày thứ 2; học nghề khối 11 vào chiều thứ 5; bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10, 11; học buổi chiều, ôn thi Đại học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 có lịch riêng.
  2. Một số công việc trọng tâm tháng 05/2014
  Thi học kỳ II
   Hoàn thành chương trình và các loại hồ sơ, sổ sách năm học
   Hoàn thiện hồ sơ thi TN học sinh 12
   Chấm sáng kiến kinh nghiệm
   Họp bình xét thi đua cuối năm
   
Đọc nhiều nhất
Google Search
Thăm dò ý kiến
 • Số người online: 301
 • Số lượt truy cập:
 • 186467838