Thứ 2, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Liên kết website
  Tin tức giáo dục
  • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
  PHÒNG GD & ĐT HOA LƯ

  TRƯỜNG TH NINH HẢI

   


  Số: 02/KH-BDTX

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


                 Ninh Hải, ngày 20 tháng 3 năm 2013

   

  KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

  NĂM HỌC 2012- 2013

  Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

  Căn cứ công văn số 130/SGD&ĐT ngày 19 /02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạoNinh Bình về thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên đối với GV tiểu học, năm học 2012-2013. Công văn số: 164 /PGD&ĐT ngày 19 / 03/ 2013 của PGD&ĐT Hoa Lư  về việc thực hiện nhiệm vụ BDTX đối với GDTH  năm học 2012-2013.

  Căn cứ thực tế nhà trường, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012-2013 (từ cuối tháng 3/2013 đến hết năm học 2012-2013) như sau:

  I. Mục đích bồi dưỡng:

  - Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên.

  - Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học. Nâng cao kiến thức về lịch sử , địa lí địa phương.

  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao

   mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  - Nâng cao nhận thức về mô hình trường tiểu học mới(VNEN)

  II. Nội dung bồi dưỡng:

  1. Triển khai phần chung;

  2. Giáo dục lịch sử, địa lí địa phương Ninh Bình;

  3. Mô Hình trường học mới(VNEN);

  4. Kiến thức tự chọn.

  III. Kế hoạch bồi dưỡng:

  1.     Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT chỉ đạo:

  Thời gian

  Nội dung bồi dưỡng

  T.gian tự học

  (tiết)

  Tháng 3/2013

  Triển khai các Thông tư

  5

   

  Tháng 4/2013

  Giáo dục lịch sử, địa lí địa phương Ninh Bình

  5

   

  Tháng 5/2013

  Mô Hình trường học mới(VNEN)

  5

   

   

  2.     Khối kiến thức tự chọn:

  Khối kiến thức do tổ khối(cá nhân)tự chọn và tổ chức:

  Thời gian

  Nội dung bồi dưỡng

  Đối tượng bồi dưỡng

  Hình thức

  Thời gian (tiết)

  Tháng 3/2013

  Phương pháp dạy giải toán Tiểu học

  GV

  Học tập theo tổ

  5

  Tháng 4,5/2013

  Bồi dưỡng kiến thức về chữa lỗi chính tả cho HS.

  Bồi dưỡng kiến thức toán nâng cao cho giáo viên.

  GV

  Tự học

  15  

   

  3. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:

  - Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - TT số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Các chỉ thị, văn bản của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 2012-2013, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

  - Các sách tham khảo 2 môn Toán và Tiếng Việt, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.

  - Khuyến khích các giáo viên chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.

    IV. Tổ chức thực hiện:

  -  Hình thức bồi dưỡng: Học tập trung, sinh hoạt tổ khối, tự học.

  - Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường giáo viên có thể thay đổi, tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng (Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; TT số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012, Hướng dẫn 84) phù hợp với nhu cầu cá nhân về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong phần còn lại của năm học.

  1. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, Các lớp bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để báo cáo viên giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên.

  2. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường, các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên nhất thiết phải có kế hoạch và hồ sơ công tác bồi dưỡng thường xuyên(theo mẫu SGD đã thống nhất ).

   

                                                                                 K/T. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   
   
   
                                                                                                             Trần Thị Đảm

   

   

   

                                                                       


   

   


  Đã xem 2441 lần ,cập nhật lúc 07/05/2013 - 05:04
  Bookmark and Share
  Tìm kiếm
  Thông báo
  Lịch công tác
  Đọc nhiều nhất
   Google Search
   Thăm dò ý kiến
   • Số người online: 50
   • Số lượt truy cập:
   • 231194257